Skip navigation

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten Kind en Jeugd  (PPP K&J). PPP K&J is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, aanbiedt.
In de praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen en orthopedagogen werkzaam.

 

Kinderen en Jeugd

Mogelijke redenen voor aanmelding bij PPP K&J zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

.

Lees meer…

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten