Skip navigation

Corona beleid

Behandelingen kunnen face to face blijven plaatsvinden. In onze ruime kamers kan de 1,5 meter gewaarborgd worden. Wij vragen u wel dringend om een mondkapje te dragen als u naar de praktijk komt. Dit geldt voor de wachtruimte en de gangen, in de ruime kamers kan het mondkapje af. Ook vragen wij u precies op tijd te komen en niet te vroeg om het aantal mensen in de wachtkamer te beperken. Mocht u zich niet prettig voelen bij een face to face contact dan is er nog de mogelijkheid tot beeldbellen of een telefonisch consult. Uiteraard alles in overleg met uw behandelaar.

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten Kind en Jeugd  (PPP K&J). PPP K&J is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, aanbiedt.
In de praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen en orthopedagogen werkzaam.

 

Kinderen en Jeugd

Mogelijke redenen voor aanmelding bij PPP K&J zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

.

Lees meer…

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten