Skip navigation

Registraties

Binnen PPP K&J zijn de volgende specialisaties aanwezig

Klinisch psycholoog BIG
Psychiater K&J BIG
Psychotherapeut BIG
GZ-psycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Kinder-en jeugdpsycholoog Specialist NIP
Gedragstherapeut VGCt
Orthopedagoog NVO

NVO Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NIP Nederlands Instituut voor Psychologen
VGCt Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie
NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
VKJP Vereniging Kinder- en Jeugd Psychotherapeuten

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten