Skip navigation

Aanmelden

Aanmelding

Aangezien u zowel voor de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) een verwijsbrief nodig hebt, is het noodzakelijk dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts. Ook medisch specialisten, jeugdartsen mogen doorverwijzen. Gemeenten kunnen een beschikking afgeven waarin toestemming wordt verleend voor een behandeling. De verwijsbrief en/of beschikking zijn vereist voor een behandeling of onderzoek.

Vervolgens kunt u zich aanmelden door onderstaande intake formulier in te vullen en digitaal te versturen.

Iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur heeft de praktijk telefonisch spreekuur. U kunt dan met een van onze psychologen persoonlijk spreken. Op ieder ander tijdstip kunt u een voicemail inspreken, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Wachtlijst

Helaas kunnen wij u na aanmelding niet onmiddellijk helpen en komt u op een wachtlijst.

Kinderen van 0-4 jaar worden, wanneer de financiering rond is, met hun ouders door het IMH team uitgenodigd voor een intakegesprek in Zeewolde. Na intake vindt het traject in Zeewolde of Barneveld plaats.

De wachttijden (per 17 juni 2024) zijn:

Kinderen en jeugdigen   5 – 18 jaar:
Barneveldminimaal8 weken
Nijkerkminimaal9 weken
Puttenminimaal25 weken
Zeewoldeminimaal12 weken

Bij K&J is er geen wachttijd tussen het intakegesprek en het daaropvolgende onderzoeks- dan wel behandeltraject.

Informatieuitwisseling

Met de gemeenten worden voor Kind en Jeugd geen behandelgegevens uitgewisseld. Uw verwijzer wordt van uw aanmelding op de hoogte gesteld en voor welke classificatie u behandeld gaat worden. Bij afsluiting van behandeling krijgt de verwijzer wederom bericht. Van alle informatie die naar uw verwijzer gaat krijgt u inzage,  ontvangt u een kopie en tekent u voor akkoord voor verzending.

Intake Formulier

Het is mogelijk dat mails m.b.t. de aanmelding in uw spam box terecht komen.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten